Privatumo politika

Ši Asmens duomenų tvarkymo ir asmeninės informacijos konfidencialumo politika (toliau – Politika) taikoma visai informacijai, kurią teikia “BMED” ir/ar jos filialai, įskaitant visus asmenis, priklausančius tai pačiai grupei su “BMED”. “, gali susipažinti su vartotoju naudodamiesi bet kuriomis “BMED” svetainėmis, paslaugomis, paslaugomis, programomis ir produktais (toliau – Paslaugos). Vartotojo sutikimas teikti asmeninę informaciją, kurį jis davė pagal šią Politiką, palaikant santykius su vienu iš asmenų, priklausančių asmenų grupei “BMED”, galioja visiems į šią asmenų grupę patenkantiems asmenims.

Naudojimasis Paslaugomis reiškia besąlygišką vartotojo sutikimą su šia Politika ir joje nurodytomis jo asmeninės informacijos tvarkymo sąlygomis; nesutikdamas su šiomis sąlygomis, vartotojas privalo nesinaudoti Paslaugomis.

 1. Asmeninė vartotojų informacija, kurią gauna ir tvarko “BMED”
 2. Šios politikos tikslais „naudotojo asmeninė informacija“ reiškia:
 1. Asmeninė informacija, kurią vartotojas pats pateikia apie save registruodamasis (kurdamas paskyrą) arba naudodamasis Paslaugomis, įskaitant vartotojo asmeninius duomenis. Privaloma Paslaugų teikimui informacija pažymima specialiu būdu. Kitą informaciją vartotojas pateikia savo nuožiūra.
 2. Duomenys, kurie automatiškai perduodami Paslaugoms naudojant jas vartotojo įrenginyje įdiegta programine įranga, įskaitant IP adresą, slapukų informaciją, informaciją apie vartotojo naršyklę (ar kitą programą, kuri pasiekia Paslaugas), prieigos laiką, adresą prašomo puslapio.
 3. Kita informacija apie vartotoją, jei jos rinkimas ir/ar teikimas yra apibrėžtas atskirų Paslaugų norminiuose dokumentuose.
 1. Ši Politika taikoma tik “BMED” paslaugoms. “BMED” nekontroliuoja ir neatsako už trečiųjų šalių svetaines, į kurias vartotojas gali sekti “BMED” svetainėse esančias nuorodas. Tokiose svetainėse gali būti renkama arba iš vartotojo gali būti prašoma kita asmeninė informacija, taip pat gali būti atliekami kiti veiksmai.
 2. BMED paprastai netikrina vartotojų pateiktos asmeninės informacijos tikslumo ir nekontroliuoja jų teisnumo. Tačiau BMED remiasi tuo, kad vartotojas pateikia patikimą ir pakankamą asmeninę informaciją registracijos formoje siūlomais klausimais ir šią informaciją nuolat atnaujina. Melagingos informacijos pateikimo riziką prisiima ją pateikęs vartotojas.
 3. Vartotojų asmeninės informacijos rinkimo ir tvarkymo tikslai
 4. “BMED” renka ir saugo tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini Paslaugoms teikti ir paslaugų teikimui (susitarimų ir sutarčių su vartotoju vykdymui).
 5. Asmeninę vartotojo informaciją “BMED” gali naudoti šiais tikslais:
 1. Šalies identifikavimas pagal susitarimus ir sutartis su “BMED”;
 2. Vartotojui individualizuotų Paslaugų teikimas;
 3. Bendravimas su vartotoju, įskaitant pranešimų, užklausų ir informacijos apie naudojimąsi Paslaugomis, paslaugų teikimu siuntimą, taip pat vartotojo užklausų ir paraiškų tvarkymą;
 4. Paslaugų kokybės gerinimas, naudojimosi jomis patogumas, naujų Paslaugų ir paslaugų kūrimas;
 5. Tikslinė reklaminė medžiaga;
 6. Statistinių ir kitų tyrimų atlikimas nesuasmenintais duomenimis.
 1. Vartotojo asmeninės informacijos tvarkymo ir perdavimo trečiosioms šalims sąlygos
 2. Vartotojo asmeninės informacijos atžvilgiu išlaikomas jos konfidencialumas, išskyrus atvejus, kai vartotojas savanoriškai pateikia informaciją apie save bendrai prieigai neribotam asmenų skaičiui. Naudodamasis tam tikromis Paslaugomis (pavyzdžiui, tinklaraštį), vartotojas sutinka, kad tam tikra jo asmeninės informacijos dalis taptų viešai prieinama.
 3. “BMED” turi teisę perduoti vartotojo asmeninę informaciją tretiesiems asmenims šiais atvejais:
 1. Vartotojas išreiškė sutikimą su tokiais veiksmais;
 2. Perdavimas yra būtinas, kai vartotojas naudojasi tam tikra Paslauga arba teikia vartotojui paslaugą;
 3. Perdavimas numatytas Ukrainos ar kituose galiojančiuose teisės aktuose įstatymų nustatyta tvarka;
 4. Toks perdavimas įvyksta parduodant ar kitaip perleidžiant verslą (visą ar dalį), o įsigyjantis asmuo perduoda visus įsipareigojimus laikytis šios politikos sąlygų, susijusių su jo gauta asmenine informacija.

Tvarkydama vartotojų asmens duomenis, “BMED” vadovaujasi Ukrainos įstatymu „Dėl asmens duomenų apsaugos“.

 1. Priemonės, kurių imamasi siekiant apsaugoti asmeninę naudotojų informaciją:
 1. “BMED” imasi būtinų ir pakankamų organizacinių ir techninių priemonių, kad apsaugotų vartotojo asmeninę informaciją nuo neteisėtos ar atsitiktinės prieigos, sunaikinimo, pakeitimo, blokavimo, kopijavimo, platinimo, taip pat nuo kitų neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų su ja.
 1. Privatumo politikos keitimas. Taikytina teisė
 1. “BMED” turi teisę keisti šią Privatumo politiką. Atliekant pakeitimus dabartinėje versijoje, nurodoma paskutinio atnaujinimo data. Nauja Politikos redakcija įsigalioja nuo jos paskelbimo interneto svetainėje www.lt.bmed.pro momento, jei naujoje Politikos redakcijoje nenumatyta kitaip. Dabartinis leidimas visada yra puslapyje https://lt.bmed.pro/privacy/.
 2. Šiai Politikai ir santykiams tarp vartotojo ir “BMED”, atsirandantiems dėl Privatumo politikos taikymo, taikomi Ukrainos teisės aktai.
 1. Atsiliepimai. Klausimai ir pasiūlymai
 1. Visus pasiūlymus ar klausimus, susijusius su šia Politika, reikia pranešti Vartotojų palaikymo tarnybai arba adresu 01021, Kyiv, Klovsky Spusk, 7a, office 45.